[Zawgyi]
(မိုးမခ) ႏိုဝင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၈
နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ စာေပေဟာေျပာပြဲတရပ္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပၿပီး သြားခဲ့ပါၿပီ။ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ေနကပါ။ ေဟာေျပာသူ ႏွစ္ဦးပါ။ ေအာ္ပီက်ယ္နဲ႔ မင္းကိုႏိုင္။ အေဟာေကာင္း၊ အေျပာေကာင္း ပညာရွင္စာေရးဆရာေတြျဖစ္ၾကလို႔ စနစ္တက် အသားပါပါ၊ စီကာပတ္ကုံး၍ ေျပာသြားႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပရိသတ္ကလည္း အထူးသေဘာက်ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က အေစာႀကီး ေရာက္သြားလို႔ နံရံေတြမွာကပ္ထားတဲ့ ေဟာေျပာပြဲေၾကာ္ျငာေတြကို အေသအခ်ာ လိုက္ဖတ္မိပါတယ္။
“ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္း (မွ) တာဝန္ခံ ဖိတ္ၾကားစီစဥ္ၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ တိုင္းရင္းသား ျမန္မာမိသားစုမ်ား (မွ) စုေပါင္း ဧည္ခံစီစဥ္သည္။” တဲ့။ အဲဒီမွာ (မွ) ႏွစ္လုံးေတာင္ ပါရွိေနပါတယ္။ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္းကလည္း သဒၵါသေဘာအရေျပာရရင္ ကတၱား။ ျမန္မာမိသားစုမ်ားကလည္း ကတၱား။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ေနာက္က ကပ္သုံးထားတဲ့ (မွ) ဟာ ကတၱားေနာက္ဆက္ ကတၱာားဝိဘတ္လို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။
ျမန္မာသဒၵါမွာ ကတၱားေနာက္ဆက္ (ကတၱားဝိဘတ္)မ်ားက သည္၊ က၊ မွာ၊ ကား ကတၱားေနာက္ဆက္တဲ့။ အားလုံး (၄)လုံးရွိပါတယ္
ဝါက်လုပ္ၾကည့္ရင္
(၁) မႏၲေလး သည္ ဗမာျပည္၏ အလယ္ပိုင္း၌ တည္ရွိသည္။
(၂) ဆရာ က စာေရးေနပါတယ္။
(၃) ဆယ္နာရီထိုးၿပီ ေမာင္လွ မွာ မႏိုးေသး။
(၄) ေက်ာင္းတက္သြားၿပီ ဆရာ ကား မလာေသး။
စကားေျပာရာမွာ (က) ကိုအသုံးမ်ားၿပီး စာေရးရာမွာ (သည္) ကိုအသုံးမ်ားပါတယ္။ (မွာ၊ ကား) တို႔ကေတာ့ မွား၊ မွန္ ခြဲျခားေျပာတာျဖစ္လို႔ အသုံးနည္းပါတယ္။ စာထဲမွပဲ အသုံးမ်ားပါတယ္။
သည္ ေလးလုံးထဲမွာပါဝင္တဲ့ (က)ဟာ ထြက္ခြာရာပုဒ္ ေနာက္ဆက္အျဖစ္လည္းသုံးပါတယ္။ ဥပမာ- (၁) မင္း ဘယ္ (က) လာသလဲ။
(၂) ကြၽန္ေတာ္ မႏၲေလး (က) လာပါတယ္။
(က) (၃) ကြၽန္ေတာ္ မႏၲေလး (က) ရန္ကုန္ (ကို) သြားပါမည္။ (သို႔မဟုတ္)
(က) (၃) ကြၽန္ေတာ္သည္ မႏၲေလး (မွ) ရန္ကုန္ (သို႔) သြားပါမည္။
ဒီေနရာမွာ (က)ႏွင့္ (မွ) ဖလွယ္အစားထိုးလို႔ရတယ္။ (က)ကို ကတၱာဝိဘတ္အျဖစ္ သုံးတုန္းကေတာ့ ဆရာ(က)စာေရးေနတယ္လို႔ သုံးခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီ ကတၱားဝိဘတ္ (က) ကိုေတာ့ “ကြၽန္ေတာ္ မႏၲေလး(က) လာတယ္” ဆိုတဲ့ ထြက္ခြာရာပုဒ္ေနာက္ဆက္ျဖစ္တဲ့ (က) ကို မႏၲေလး (မွ) ဆိုတဲ့ ထြက္ခြာရာပုဒ္ ေနာက္ဆက္နဲ႔ အစားထိုးဖလွယ္သလို ဖလွယ္ခြင့္မရွိပါ။ အဲဒါ မွားတတ္တဲ့ ကိစၥတခုပဲ။
အစားထိုးလိုက္ရင္ “ဆရာ (မွ) စာေရးေနသည္။” ျဖစ္သြားကာ မွားမယ္။ သဘာပတိ (မွ) မိန႔္ခြန္းေျပာမည္။ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အသင္းမွ ဖိတ္ၾကားသည္။ အဲသလိုအမွားမ်ိဳးျဖစ္သြားပါတယ္။
ေနာက္တမ်ိဳးက (၌၊ မွာ၊ တြင္၊ ဝယ္၊ က)၊ အခ်ိန္ျပ ႏွင့္ ေနရာျပ …တဲ့။
အဲ့ဒီအထဲမွာ (က) တလုံးပါေနျပန္ပါတယ္။ ဝါက်လုပ္ၾကည့္ရေအာင္ …
အခ်ိန္ျပဝါက်မ်ား
(၁) ယေန႔ည သန္းေခါင္ယံ (၌) မိုး႐ြာမည္။
(၂) နံနက္ ၁၀ နာရီ (မွာ) ထမင္းစားမည္။
(၃) ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ေန႔ (တြင္) မြန္းလႊဲ ၁ နာရီ (၌) စာေပေဟာေျပာပြဲ စတင္ပါမည္။
(၄) နံနက္ပိုင္း (ဝယ္) ေနသာဖြယ္ရွိသည္။
(၅) မေန႔ (က) မိုးမ႐ြာဘူး။
ဒီအထဲက အမွတ္စဥ္ (၅) – မေန႔ (က) ဆိုတာ အခ်ိန္ျပေပါ့။ ဘယ္တုန္း (က) လာသလဲ။ ဘယ္အခ်ိန္ (က) ႏိုးေနသလဲ။ မႏွစ္ (က) ႐ုံးလာတယ္။
ျမန္မာသဒၵါမွာ (ကႀကိးေရက) ဆိုတဲ့ (က)ဟာ ဝိဘတ္အျဖစ္နဲ႔ ေလးေနရာေတြ႕ရပါတယ္။
(၁) ကတၱားဝိဘတ္
သည္၊ က၊ မွာ၊ ကား – ကတၱားဝိဘတ္
(၂) အခ်ိန္ျပဝိဘတ္
၌၊ မွာ၊ တြင္၊ ဝယ္၊ က – အခ်ိန္ျပဝိဘတ္
(၃) ေနရာျပဝိဘတ္
၌၊ မွာ၊ တြင္၊ ဝယ္၊ က – ေနရာျပဝိဘတ္
(၄) ထြက္ခြာရာျပဝိဘတ္
မွ၊ က
ဒါေတြဟာ သဒၵါသုံးအျဖစ္နဲ႔ ထုတ္ၾကတာပါ။ ႀကိယာအျဖစ္သုံးရင္
(၁) “မ မ ထ က” ဆိုတဲ့ သူငယ္တန္းဖတ္စာထဲက (က) ဟာ ကခုန္သည္ဆိုတဲ့ ႀကိယာအေနနဲ႔ သုံးထားတာ မဟုတ္လား။
(၂) လွည္း က သည္ ဆိုရာမွာ လွည္းကို ႏြားတပ္ဆင္လိုက္တာကို ေျပာတာမဟုတ္လား။
(၃) ဒီ နာရီဟာ တေထာင္ မက ဘူးေပးရတယ္။
(၄) တေထာင္ ဘယ္က မလဲ။ တေထာင့္ငါးရာေတာင္ ေပးရတယ္။
မိုး႐ြာ က ပ်ိဳးသာလိမ့္မည္တဲ့။ ကဲ အဲဒါက်ေတာ့ ဘာေခၚမလဲ။ မိုး႐ြာသည္ဆိုတဲ့ ဝါက်နဲ႔ ပ်ိဳးသာသည္ဆို တဲ့ ဝါက်ႏွစ္ခု ဆက္ရတာဆိုေတာ့ (သမၺႏၶ) လို႔ ေခၚရမွာေပါ့။ ကဲ အဲဒါေတြက ကႀကီးတလုံးတည္းနဲ႔ ကပ္ရႈပ္ေန တာေတြပါ။ (က) ကိုယ္သုံးတက္ရင္ သဒၵါဘက္မွာ ေတာ္ေတာ္ဟန္က်ၿပီဆိုရပါမယ္။ ျမန္မာလူမ်ိဳးက ျမန္မာသဒၵါ မွန္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမွာေပါ့။ ႀကိဳးစားၾကစို႔။
ေမာင္စြမ္းရည္

Source : မိုးမခ

The Padaythar

 

[Unicode]

မောင်စွမ်းရည် – သဒ္ဒါထဲက ကကြီး
(မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၈၊ ၂၀၁၈
နယူးယောက်မြို့မှာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် စာပေဟောပြောပွဲတရပ် အောင်အောင်မြင်မြင် ကျင်းပပြီး သွားခဲ့ပါပြီ။ အောက်တိုဘာ ၇ ရက်နေကပါ။ ဟောပြောသူ နှစ်ဦးပါ။ အော်ပီကျယ်နဲ့ မင်းကိုနိုင်။ အဟောကောင်း၊ အပြောကောင်း ပညာရှင်စာရေးဆရာတွေဖြစ်ကြလို့ စနစ်တကျ အသားပါပါ၊ စီကာပတ်ကုံး၍ ပြောသွားနိုင်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပရိသတ်ကလည်း အထူးသဘောကျပါတယ်။ ကျွန်တော်က အစောကြီး ရောက်သွားလို့ နံရံတွေမှာကပ်ထားတဲ့ ဟောပြောပွဲကြော်ငြာတွေကို အသေအချာ လိုက်ဖတ်မိပါတယ်။
“ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်း (မှ) တာဝန်ခံ ဖိတ်ကြားစီစဉ်ပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ တိုင်းရင်းသား မြန်မာမိသားစုများ (မှ) စုပေါင်း ဧည်ခံစီစဉ်သည်။” တဲ့။ အဲဒီမှာ (မှ) နှစ်လုံးတောင် ပါရှိနေပါတယ်။ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်းကလည်း သဒ္ဒါသဘောအရပြောရရင် ကတ္တား။ မြန်မာမိသားစုများကလည်း ကတ္တား။ ဒါကြောင့် သူတို့နောက်က ကပ်သုံးထားတဲ့ (မှ) ဟာ ကတ္တားနောက်ဆက် ကတ္တာားဝိဘတ်လို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာသဒ္ဒါမှာ ကတ္တားနောက်ဆက် (ကတ္တားဝိဘတ်)များက သည်၊ က၊ မှာ၊ ကား ကတ္တားနောက်ဆက်တဲ့။ အားလုံး (၄)လုံးရှိပါတယ်
ဝါကျလုပ်ကြည့်ရင်
(၁) မန္တလေး သည် ဗမာပြည်၏ အလယ်ပိုင်း၌ တည်ရှိသည်။
(၂) ဆရာ က စာရေးနေပါတယ်။
(၃) ဆယ်နာရီထိုးပြီ မောင်လှ မှာ မနိုးသေး။
(၄) ကျောင်းတက်သွားပြီ ဆရာ ကား မလာသေး။
စကားပြောရာမှာ (က) ကိုအသုံးများပြီး စာရေးရာမှာ (သည်) ကိုအသုံးများပါတယ်။ (မှာ၊ ကား) တို့ကတော့ မှား၊ မှန် ခွဲခြားပြောတာဖြစ်လို့ အသုံးနည်းပါတယ်။ စာထဲမှပဲ အသုံးများပါတယ်။
သည် လေးလုံးထဲမှာပါဝင်တဲ့ (က)ဟာ ထွက်ခွာရာပုဒ် နောက်ဆက်အဖြစ်လည်းသုံးပါတယ်။ ဥပမာ- (၁) မင်း ဘယ် (က) လာသလဲ။
(၂) ကျွန်တော် မန္တလေး (က) လာပါတယ်။
(က) (၃) ကျွန်တော် မန္တလေး (က) ရန်ကုန် (ကို) သွားပါမည်။ (သို့မဟုတ်)
(က) (၃) ကျွန်တော်သည် မန္တလေး (မှ) ရန်ကုန် (သို့) သွားပါမည်။
ဒီနေရာမှာ (က)နှင့် (မှ) ဖလှယ်အစားထိုးလို့ရတယ်။ (က)ကို ကတ္တာဝိဘတ်အဖြစ် သုံးတုန်းကတော့ ဆရာ(က)စာရေးနေတယ်လို့ သုံးခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီ ကတ္တားဝိဘတ် (က) ကိုတော့ “ကျွန်တော် မန္တလေး(က) လာတယ်” ဆိုတဲ့ ထွက်ခွာရာပုဒ်နောက်ဆက်ဖြစ်တဲ့ (က) ကို မန္တလေး (မှ) ဆိုတဲ့ ထွက်ခွာရာပုဒ် နောက်ဆက်နဲ့ အစားထိုးဖလှယ်သလို ဖလှယ်ခွင့်မရှိပါ။ အဲဒါ မှားတတ်တဲ့ ကိစ္စတခုပဲ။
အစားထိုးလိုက်ရင် “ဆရာ (မှ) စာရေးနေသည်။” ဖြစ်သွားကာ မှားမယ်။ သဘာပတိ (မှ) မိန့်ခွန်းပြောမည်။ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်အသင်းမှ ဖိတ်ကြားသည်။ အဲသလိုအမှားမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်။
နောက်တမျိုးက (၌၊ မှာ၊ တွင်၊ ဝယ်၊ က)၊ အချိန်ပြ နှင့် နေရာပြ …တဲ့။
အဲ့ဒီအထဲမှာ (က) တလုံးပါနေပြန်ပါတယ်။ ဝါကျလုပ်ကြည့်ရအောင် …
အချိန်ပြဝါကျများ
(၁) ယနေ့ည သန်းခေါင်ယံ (၌) မိုးရွာမည်။
(၂) နံနက် ၁၀ နာရီ (မှာ) ထမင်းစားမည်။
(၃) အောက်တိုဘာ ၇ ရက်နေ့ (တွင်) မွန်းလွှဲ ၁ နာရီ (၌) စာပေဟောပြောပွဲ စတင်ပါမည်။
(၄) နံနက်ပိုင်း (ဝယ်) နေသာဖွယ်ရှိသည်။
(၅) မနေ့ (က) မိုးမရွာဘူး။
ဒီအထဲက အမှတ်စဉ် (၅) – မနေ့ (က) ဆိုတာ အချိန်ပြပေါ့။ ဘယ်တုန်း (က) လာသလဲ။ ဘယ်အချိန် (က) နိုးနေသလဲ။ မနှစ် (က) ရုံးလာတယ်။
မြန်မာသဒ္ဒါမှာ (ကကြိးရေက) ဆိုတဲ့ (က)ဟာ ဝိဘတ်အဖြစ်နဲ့ လေးနေရာတွေ့ရပါတယ်။
(၁) ကတ္တားဝိဘတ်
သည်၊ က၊ မှာ၊ ကား – ကတ္တားဝိဘတ်
(၂) အချိန်ပြဝိဘတ်
၌၊ မှာ၊ တွင်၊ ဝယ်၊ က – အချိန်ပြဝိဘတ်
(၃) နေရာပြဝိဘတ်
၌၊ မှာ၊ တွင်၊ ဝယ်၊ က – နေရာပြဝိဘတ်
(၄) ထွက်ခွာရာပြဝိဘတ်
မှ၊ က
ဒါတွေဟာ သဒ္ဒါသုံးအဖြစ်နဲ့ ထုတ်ကြတာပါ။ ကြိယာအဖြစ်သုံးရင်
(၁) “မ မ ထ က” ဆိုတဲ့ သူငယ်တန်းဖတ်စာထဲက (က) ဟာ ကခုန်သည်ဆိုတဲ့ ကြိယာအနေနဲ့ သုံးထားတာ မဟုတ်လား။
(၂) လှည်း က သည် ဆိုရာမှာ လှည်းကို နွားတပ်ဆင်လိုက်တာကို ပြောတာမဟုတ်လား။
(၃) ဒီ နာရီဟာ တထောင် မက ဘူးပေးရတယ်။
(၄) တထောင် ဘယ်က မလဲ။ တထောင့်ငါးရာတောင် ပေးရတယ်။
မိုးရွာ က ပျိုးသာလိမ့်မည်တဲ့။ ကဲ အဲဒါကျတော့ ဘာခေါ်မလဲ။ မိုးရွာသည်ဆိုတဲ့ ဝါကျနဲ့ ပျိုးသာသည်ဆို တဲ့ ဝါကျနှစ်ခု ဆက်ရတာဆိုတော့ (သမ္ဗန္ဓ) လို့ ခေါ်ရမှာပေါ့။ ကဲ အဲဒါတွေက ကကြီးတလုံးတည်းနဲ့ ကပ်ရှုပ်နေ တာတွေပါ။ (က) ကိုယ်သုံးတက်ရင် သဒ္ဒါဘက်မှာ တော်တော်ဟန်ကျပြီဆိုရပါမယ်။ မြန်မာလူမျိုးက မြန်မာသဒ္ဒါ မှန်အောင် ကြိုးစားရမှာပေါ့။ ကြိုးစားကြစို့။
မောင်စွမ်းရည်

 

Source : မိုးမခ

The Padaythar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *